آرش میر اسماعیلی ملی پوش اسبق جودو در مورد تعاملش با فدراسیون گفت : کلا کسانی در فدراسیون مشغول به کار هستند سایه من را با تیر می زنند و اگر کسی در خانواده جودو با من در ارتباط باشد ، از صحنه جودو حذفش می کنند.
آرش میر اسماعیلی نایب رییس سابق فدراسیون با بیان مطلب افزود: متاسفانه فدراسیون جدید محل حضور برادرزاده خواهر زاده و پسر  باجناق ها شده و جای نیروی کار آمد در فدراسیون گرفتند. به خاطر این که منافع طلبان منافعشان به خطر می افتد و کسانی باید همیشه باشند همچنان هستند.
وی در مورد منافع طلبان خاطر نشان کرد: همه افرادی که در زمان روسای قبلی  حاشیه سازی می کردند و با مصاحبه های جنجالی مانع انجام کار می شدند در فدراسیون جدید پست گرفتند پس مشخص  این همه جنجال سازی   چه کسی پشتش گرفته است .
میر اسماعیلی در مورد چگونگی خروج بحران جودو خاطر نشان کرد: جودو باید به صورت ریشه ای اصلاح شود زمانی که کاندیدایی ریاست فدراسیون برنامه جذب اسپانسر با تضمین به روسای هیئت ها همراه با برنامه جهت تقویت استان ها و تیم های پایه و ملی و داشتن لیگ قدرتمند و پویا و تربیت مربیان ویژه در کشورهای صاحب سبک برای استان ها و تیم ملی و برنامه های متعددی ارائه داده بودم.
وی با اشاره حضورش در تیم ملی نونهالان گفت: در زمان من تیم ملی نونهالان با 250 جودوکار تیم را تشکیل شد و نفرات تیم ملی جوانان و بزرگسالان ماحصل این تیم هست .