Peyman Tabrizi:
هجدمین مراسم یادبود مرحوم میراحمد سادات امروز 7 مهر در محل سازمان ملی استاندارد در کرج برگزار  شد 

احمد دوست حسینی رییس سازمان ملی استاندارد پس از زنده یاد سادات  در مورد محاسن میر احمد سادات گفت : خود شیفته نبود ، بر خلاف اعتماد نفس بالایی که داشت و عیب جو و فراکن نبود و انتقادات از استاندارد به گردن دیگران نیانداخت و غیبت نمی کرد به دنبال توسعه استاندارد جهت ایجاد ریز ساخت استاندارد در کشور بود

دوست در مورد عیب میراحمد سادات گفت: اعتمادش و حسن ذن به همکارانش زیاد بود و بخشی از تلخی در زمان کار کشید به خاطر حسن ذن به همکاران ش بود

وی افزود : مسولیت پذیر بیش از حد بود که باعث فشار بیش از حد بر خودش بود

دوست حسینی گفت : سه ماموریت  مهم امنیت و بهداشت و ایجاد وضعیت اقتصاد در جامعه است

وی افزود: سازمان استاندارد نباید به فکر گسترش اجرای استاندارد اجباری باشد

مصطفی هاشمی  با اشاره به خاطر ات جنگ تحمیلی گفت: زمانی که یاسر عرفات در سفر به ایران آرزو یک وجب خاک داشت

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری افزود: ما باید مردم خدمت برسانم و منظور ما پس خدمت رسان همه ما باید باشد

هاشمی طبا به شعر سعدی بنی آدم گفت : مردم باید در هر پست و مقام باید خدمت رسان باشد

وی افزود:  به خاطر منیت ها به مشکلات در زمینه آب و نفت و گاز داریم به ظواهر می پردازیم  و داریم از درون مرزها ی کشور به خودمان ضربه می زنیم

هاشمی طبا در مورد خدمت رسانی سادات افزود: سادات پیش از حد خود خدمت می کرد و نمونه آن  ساخت دانشکده نساجی دانشگاه امیر کبیر بود که به خاطر ریسک پذیری بالا بود

وی در مورد خدمت رسانی به جمهوری اسلامی گفت: در کنار سخت افزار باید نرم افزار وجود داشته باشد که سخت افزار بدون نرم افراز کاربرد ندارد و نرم افراز ی باعث حفظ و پویایی سخت افراز کشور نظام جمهوری اسلامی است

پیروز بخت رییس سازمان استاندارد گفت : عملکرد سادات باعث شده که  هفته ای یادی از ایشان در کارهایمان می کنم

وی به اشاره مطالب دکتر شریعتی گفت : با  چهار ویژگی انسانها  که بعضی از افراد وقتی هستند نیستند و بعضی از افراد وقتی هستند وقتی نیستند نیستند و وقتی هستند هستند  وقتی نیستند هستند که زنده یاد سادات از آن دسته  افراد بود که وقتی هستند هستند و نیستند هستند بود  و دسته چهارم آن افراد هستند نیستند و وقتی نیستند هستند که این دسته عرفا معمولا می باشند

پیروز بخت افزود: نقطه عطف سازمان استاندارد تصویب تغییر  قانون سازمان ملی استاندارد در سال 71 در زمان ریاست سادات بود

وی افزود: قانون سازمان استاندارد با سال 1995 اروپا برابری می  کند

پیروز بخت همچنین گفت :  در تمام کشور ها از سال 1995 قوانین استاندارد تغییر کرده است

و خوشبختانه در اردیبهشت ماه امسال قانون جدید سازمان استاندارد در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که متاسفانه قانون به تایید شورای نگهبان نرسید

وی افزود :  نظام فراتر از استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد می خواهد و زیبنده مردم جمهوری اسلامی نیست که کالا و خدمات غیر استاندارد در کشور توزیع و ارایه شود

پیروز بخت خاطر نشان کرد:  سازمان استاندارد باید مانند سایر ارگان های کشور وبه دنبال توسعه برای تامین امنیت و ایمنی مردم کشور است