سامان قلاوند مدیر صفحات اجتماعی سرهنگ علی فر از مشکل شدید ش در کف دستش خبر داد.
سامان قلاوند در مورد بیماری افزود: بیماری اش کنتراکچر دوپویترن نام دارد که این بیماری باعث تغییر شکل و درفرمیگی شکل انگشتان و کف دست می شود
وی خاطر نشان کرد: برای انجام عمل جراحی این هفته به تهران می آیم   و تحت درمان و عمل جراحی قرار می گیرم
قلاوند  در مورد شرایط بیماری اش همچنین گفت : این بیماری دارای دو نوع بد خیم و خوش خیم است تا بعد از عمل جراحی  مشخص نمی شود نوع بیماری خوش خیم یا بد خیم است ولی آنچه مشخص است حدود 20 درصد از مبتالان به این بیماری دچار کنتراکچر دوپویترن بد خیم شده و امکان درمان دایمی ندارند و امیدوارم با دعای خیر دوستان و اعضای رسانه ای های ورزشی بیماری ام از نوع بد خیم نباشد 
برای اقای قلاوند و سلامتی هر چه سریعتر ش دعا می کنیم