حسین قهار متولد سال 69 در منطقه تهرانپارس و دارای مدرک حسابداری است . حسین حدود ده سال کار رسانه ای خود را در عرصه ورزش آغاز کرده است و توانایی های خود در این زمینه نشان داده است .
جالب بدانید که حسین قهار در روز نامه و خبرگزاری مختلف کار کرده از جمله روزنامه اعتماد خبرگزاری نسیم قلم زده است و به تازگی به اجرا و مصاحبه تصویری در کانال های تلویزیونی اینترنتی می پردازد 
حسین قهار علاوه بر کار خبرنگاری سابقه کار در زمینه مدل سازی و نجاری نیز داشته است 
اما حسین قهار متعقد است یکی از مهم ترین کارهایی در زمینه ورزش انجام داده و به دست آوردن اسناد و مدارک تخلفات در فوتبال بوده است
حسین قهار در این باره ر می گوید: به کمک همکارانم در روزنامه اعتماد مدارک فراوانی در مورد تخلفات صورت گرفته در فوتبال به دست آوردیم و در اختیار مسولان کمسیون اصل نود گذاشتیم و تا بتوانیم نقش کوچکی در جلوگیری از فساد فوتبال داشته باشیم