نتیجه تصویری برای ویدا مرزبان
ویدا مرزبان متخصص فیزیو تراپی هموفیلی متعقد است کودکان و نوجوانانی که متبلا به بیماری هموفیلی  برایش ورزش هایی که برخورد فیزیکی و بدون فشار بر روی مفاصل  ندارد مانند شنا و گلف مناسب است.
ویدا مرزبان متخصص فیزیو تراپی هموفیلی بابیان مطلب در گفتگو با پیمان نیوز 20 افزود: ورزشهای مانند فوتبال و بسکتبال  دارای برخورد فیزیکی و والیبال دارای فشار زیاد بر روی مفاصل است که این موضوع باعث احتمال جاری خون از بیماران هموفیلی می شود بنابراین متبلایان به بیماری هموفیلی از انجام ورزش های سنگین و پربر خورد مانند والیبال ، فوتبال ، بسکتبال خودداری کند.
وی خاطر نشان کرد : ورزش گلف به خاطر اینکه ورزشکار ایستا ورزش می کند و شنا به خاطر کم شدن وزن فرد در آب  ورزش مناسب برای متبلایان به هموفیلی است.
مرزبان همچنین گفت: البته شنا های سنگین ماننند شنای پروانه ، گرال سریع  به علت فشار روی مفاصل و عضلات بیماران هموفیلی مناسب نیست بلکه باید در آب  به شنای سبک و آب درمانی مانند پیاده رویی بپردازد
وی در پایان اظهار کرد: باید به بچه های هموفیلی بیاموزیم نمی توانند ورزش های مورد علاقه اش مثل فوتبال را انجام دهند پس نقش والدین کودکان هموفیلی بسیار مهم است که بتواند فرزندانش قانع به بازی نکردن فوتبال و ورزشهای پرطرفدار کنند و فرزندانشان را به سمت ورزش هایی مانند گلف و شنا سوق دهند