پس از آنکه با سه شنونده رادیو ورزش بشری خلیلیان ، بهمن مستخدمین حسینی و پیمان تبریزی آشنا شدید. در این قسمت به سراغ ترین خاص ترین شنونده رادیو ورزش میرویم و آن فرد کسی جز امید قاسمیان از دیار نصف جهان
امید قاسمیان که متولد ششم فروردین سال 69  که  یکی از مهم ترین کار های روزانه اش  تماس های متعدد در ساعات مختلف به رادیو ورزش است.
امید قاسمیان در باره تماس هایشان به رادیو ورزش می گوید: در طول روز بین پنج تا شش بار به رادیو ورزش تماس می گیرم و در برنامه های مختلف نسبت به موضوع برنامه و یا اتفاقات ورزشی نظرات خود را می دهم که ظاهرا مورد تایید مجری یا کارشناس آن برنامه است.
 جالب است بدانید که حتی یک بار حمید قاسمی مدیر رادیو ورزش روی خط برنامه زنده رادیو ورزش از تماس های امید ار ساعت 6 صبح در برنامه یک نفس تازه شروع شده تا برنامه شبانگاهی رادیو ورزشی یعنی پنجره ای رو به شب ادامه دارد تشکر و از نظرات کارشناسی اش تمجید کرد.
امید قاسمیان در مورد حمید قاسمی می گوید: قاسمی یکی از مدیران توانا عرصه رسانه است به طوری از زمانی مدیررادیو ورزش شده این رادیو در بعد درونی از لحاظ برنامه سازی و از بعد بیرونی متحول کرده که نمونه بارزش زنگ ملی ورزش و نشست های تخصصی ورزشی است.
وی همچنین می اقزاید: از طریق نرم افزار های صفحات اجتماعی با حمید قاسمی چند بار گفتگو مستقیم  داشتم و  از من خواسته اند در نشست های تخصصی رادیو ورزش شرکت کنند و همچنین احتمال حضورم در یک برنامه زنده داده اند.
قاسمیان در مورد دادن نظر مشاوره ای  به قاسمی نیز خاطر نشان می کنند: حمید قاسمی از من چند بار به عنوان شنونده نظر مشورتی گرفته است اما خود را شنونده می دانم نه کارشناس که بتوانم نظرات کارشناسی در حوزه رسانه ورزشی بدهم.
 اما تحصیلات و سوابق امید قاسمیان بی تاثیر در تماس های مکررش به رادیو ورزش نیست جالب بدانید امید در رزومه کاریش سابقه بازی کردن فوتبال را دارد
در تیم های نونهالان و نوجوانان طلایی پوشان نصف جهان یعنی سپاهان به مربیگری چرخابی و همچنین  شهرداری اصفهان  به مربیگری قاسم زاده و منتخب اصفهان به مربیگری  علی نجمایی سابقه پا به توپ شدن  داشته است.
اما تحصیلات امید قاسمیان بی ارتباط با به علاقه اش به رادیو ورزش نیست چون دارای مدرک دانشگاهی  رشته ترتیب بدنی است.
در مورد شغل فعلی اش نیز جالب بدانید که در کار لباس است حتما در ابتدا فکر میشود که به طور قطع باید در کار البسه ورزشی باشد ولی امید قاسمیان در یک کارخانه تولید کت و شلوار مدیر فروش و مدیر داخلی کارخانه است.
اما چگونه وقت می کند که شنونده هر لحظه از رادیو ورزش باشد و این باره می گوید: در محل کارم همیشه رادیو روشن و روی موج 92 مگا هرتز  اف ام تنظیم است و هر گاه بخواهم نظری در مورد موضوعی بدهم با یک تلفن حرف هایم به شنوندگان مجریان کارشناسان رادیو ورزش منتقل می کنم و خوشحالم مدیران و کارشناسان رادیو ورزش نظرات من را نظرات  کارشناسی می دانند