با هدف کاربردی کردن علوم ورزشی

سومین دوره دستیاری آزمایشگاه علوم ورزشی آغاز شد

» سرویس: ورزشی - علم ورزش

سومین دوره دستیاری آزمایشگاه علوم ورزشی با هدف کاربردی کردن علوم ورزشی توسط پژوهشگاه تربیت بدنی به مدت یک هفته در محل دانشگاه شهید بهشتی تهران آغاز شد.

به گزارش ایسنا، در این دوره دانش‌ پژوهان علوم ورزشی ضمن آشنایی با آخرین ابزار ها و تجهیزات آزمایشگاهی علوم ورزشی با نحوه استفاده از آن ها و چگونگی اجرای آزمون های علوم ورزشی نیز آشنا می‌شوند.

هم‌چنین شرکت کنندگان در سومین دوره دستیاری آزمایشگاه علوم ورزشی با کلیات و مقدمات آزمایشگاه علوم ورزشی، کمک های اولیه ارزیابی اولیه پزشکیCPR، آزمون ها و دستگاه های رفتار حرکتی، دستگاه تعادل سنج، توان هوازی و بی هوازی، آزمون های میدانی، توان هوازی و بی هوازی وینگیت و گار آنالایزر، دستگاه ایزوکنتیک و نیرو سنج‌ها، سنجش ترکیب بدنی، اسپیرو متری، سنجش قلبی- عروقی، ابزار های اندازه گیری ناهنجاری وضعیتی (اسپاینال موس) و با مبانی و تجهیزات کار با حیوانات آزمایشگاهی نیز آشنا خواهند شد.