آسیب‌دیدگی‌ ناحیه سر حتی اگر شدید نباشد باعث ایجاد تغییرات شیمیایی در مغز می‌شود و مشکلات عصبی به وجود می آورد.

به‌ گزارش ‌ایسنا‌، مطالعات اخیر درباره تاثیرات ضربات ناحیه سر در فو‌تبا‌لیست‌های دبیرستانی نشان داده است که حتی اگر این ضربات باعث آسیب‌دیدگی‌ در ناحیه سر نشوند، بر تغییرات شیمیایی در مغز و سوخت و ساز آن تاثیر گذارند.

محققان از تکنولوژی MRS برای عکس برداری از مغز 25 فو‌تبا‌لیست دبیرستانی استفاده کردند. مدیر این تحقیقات در این‌باره گفت: تنها شاهد آسیب رسیدن به نورون‌های مغزی نبودیم، ‌ بلکه دریافتیم که سیستم عروق خونی و سلول‌های گلیال در مغز نیز آسیب می بینند. در زمان پایان فصل یعنی دو تا پنج ماه بعد از فصل نیز همچنان این آسیب‌ها مشاهده می‌شوند.

نتایج این تحقیقات در مجله «روانشناسی عصب شناختی» منتشر شد. عکسبرداری‌های MRS اطلاعاتی درباره جریان خون، سوخت و ساز و کارایی نورون‌ها و سلول‌های گلیال را نشان می‌دهد.

یکی از محققان در این زمینه می‌گوید: مغز در سازگاری با تغییرات توانایی فوق‌العاده‌ ای دارد. مغز قسمت‌هایی که تحت تاثیر ضربه قرار گرفته‌اند را ترمیم می‌کند.

بررسی‌ها نشان داده است که حتی اگر ضربه‌ای که به سر وارد می‌شود باعث آسیب‌دیدگی‌ ناحیه سر نشود باعث تغییرات شیمیایی شده و مشکلات عصبی ایجاد می‌کند. هر چقدر تعداد ضربه‌ها به سر بیشتر باشد تغییرات شیم

  • نظرات()