پس از اینکه لیگ دسته یک آزادگان در سال 80  به لیگ برتر تبدیل شد لیگ دسته دو م به لیگ یک تغییر نام داد در این مدت دارای فراز و فرود بسیاری است.. نگاهی کوتاهی به تیم های صعود کرده در فصول گذشته خواهیم داشت.
در فصل هشتاد و هستاد ویک بازی ها در دو گروه برگزار شد که نهایتا تیم های نساجی مازندران با مربیگری نادر دست نشان و شمو شک نوشهر و استقلال اهواز با مربیگری فیروز کریمی و  صنعت نفت آبادان با سر مربیگری ابراهیم قاسم پور به مرحله پلی اف صعود کردند و پس از انجام بازی های دوره ای استقلال اهواز و صنعت نفت آبادان به لیگ برتر صعود کردند.
در سال 81 و 82  تیم های شموشک نوشهر با مربیگری اکبر میثاقیان و پگاه گیلان با تعییر چند مربی از جمله مرحوم ناصر حجازی اصغر شرفی نهایتا مجید جهان پور پگاه را به لیگ سوم برتر رساند.
اما در سال 82 و 83 مهم ترین اتفاقی که افتاد لیگ در یک گروه هیجده تیمی برگرار شد صبا باتری با مربی گری پرویز مظلومی با گروهی بازیکن  صاحب نام اول شد و ملوان بندر انزلی با مربی کهنه کار گیلان بهمن صالح نیا به لیگ برتر بازگشت اما دو تیم شهید قندی یزد با مربیگری نادر دست نشان  و صنعت نفت که سوم و چهارم شدند با دو تیم آخر لیگ  برتر یعنی سایپا و شمو شک نوشهر پلی اف برگزار کردند و لی دو تیم لیگ یکی توان برنده شدن مقابل لیگ برتری ها نداشتند و حذف شدند