یکی از اقذامات شایسته عادل فردوسی پور دعوت از پیشکسوتان عرصه های مختلف در برنامه است در برنامه دوشنبه شب خود به مناسبت سالگرد تاسیس رادیو از پیشکسوت ورزس رادیو یعنی استاد مسعود اسکویی دعوت کرده بود.
استاد اسکویی به تشریح خاطرات در حدود نیم قرن سابقه اجرا و گزارش ورزشی پرداخت و از سختی کار گزارش ورزشی گفت.
اسکویی در مورد سختی کار گزارش ورزشی در رادیو نسبت به تلویزیون گفت: گزارشگر ورزشی باید توانایی آن را داشته باشد که بتواند در ذهن مخاطب تصویر سازی... کند و ۱۰۰ درصد کار در رادیو صدا است و نباید یک لحظه صدای گزارشگر قطع شود ولی در تلویزیون ۷۰ درصد تصویر است.
فردوسی پور با اشاره سابقه کارش در رادیو تاکید کرد: من هم مدتی کار در رادیو را تجربه کردم و سختی کار را در رادیو می دانم.
فردوسی پور با اشاره به مجریان و گزارشگران رادیو ورزش گفت: خوشبختانه این افراذ ، دوستان تحصیلگرده مان هستند با دریافت دستمزد پایین به اجرا و گزارش ورزشی می پردازند

نتیجه تصویری برای مسعود اسکویی