پس از آنکه در قسمت های قبلی به معرفی سراغ مازیار مهرانی ، علی شاکری، امیرحسین طبسی ، بابک سرانی آذر، شهاب قاسمی و بابک سرانی آذر به عنوان کارشناسان و گزارشگران رادیو ورزش پرداختم در این قسمت برای اولین به سراغ یکی از خانم های رادیو ورزش می روم به معرفی شان خواهم پرداخت و این فرد کسی جز گزارشگر پر هیجان و پر انرزی رادیو یعنی مائده علااقه مند نیست

مائده علاقه مند متولد دوم فروردین ماه یکی از سالهای شمسی است و تحصیلاتش در رشته علوم ا رفاه اجتماعی و تعاون است . کار خود را از سال ۸۰ در رادیو جوان آغاز کرده و سابقه حضور در رادیو های مختلف مثل رادیو تهران، رادیو اقتصاد و رادیو سلامت را دارد.

علاقه مند در موردحضورش در رادیو مختلف می گوید: در اکثر رادیو ها کار کردم مسئولیت برنامه های ورزشی آن را برعهده داشتم و به گزارشهای مربوط به ورزش می پرداختم و برنامه های ورزشی آن رادیو را تهیه می کردم هرچند سابقه گزارش های اقتصادی و سیاسی و غیره را داشتم و مهمترین گزارش سیاسی ام گزارش مردمی بود برای رادیو جوان از فنته ۸۸ گرفتم.

علاقه مند در مورد بهترین برنامه ورزشی در رادیو های غیر از رادیو ورزش می گوید: تهیه کنندگی و سردبیر ی برنامه تحلیلی دوپنیگ رادیو سلامت بود که در آن در سال ۸۴ تهیه و تولید شد اساتید بزرگ مثل دکتر خلیلیان ، دکتر شعبانی، دکتر طاهری وغیره حضور پیدا کردند.

علاقهمند سابقه حضور در سیما را داشته به طوریکه در سال ۸۳ چند ماهی با شبکه خبر سیما همکاری کرده است.

علاقه مند در مورد حضورش در