شنبه

نگاهی بر روند استانداردسازی شهربازی در ایران


به گزارش معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران : در پی وقوع حادثه اخبر در پارک ارم تهران ، مریم سلطان نیری – رییس گروه نظارت بر اجرای استانداردهای خدمات، ایمنی وسایل بازی و تجهیزات مراکز تفریحی گزارشی را در این زمینه تهیه کرده است که از نظر خوانندگان محترم می گذرد.
متاسفانه در فایل خواهید خواند هیچ نامی از مهندس سادات و حادثه تلخی که جلوی مهندس سادات اتفاق افتاد و آغاز برنامه ریزی برای تدوین استاندارد شهربازی شروع شد، برده نشده است.