1393/3/21 چهارشنبه

دامنه فعالیت شرکت بازرسی مهندسی پنتا محدود شد


شرکت بازرسی مهندسی پنتا از این پس مجاز به فعالیت در زمینه بازرسی تجهیزات شهربازی ، تجهیزات بادی و سرسره های آبی در محدوده حین بهره برداری بر مبنای سری استانداردهای ملی 8987 و استاندارد ملی 11389 و سری استانداردهای ملی 14238 نیست .

براساس اعلام کمیته رسیدگی به شکایات مرکز ملی تایید صلاحیت ایران : در پی وقوع حادثه در پارک ارم  و بررسی کارکرد شرکت بازرسی مهندسی پنتا ، که بازرسی کیفیت و استاندارد تجهیزات پارک ارم را عهده دار بوده است ، این شرکت از این پس مجاز به فعالیت در زمینه  " بازرسی تجهیزات شهربازی ، تجهیزات بادی  و سرسره های آبی در محدوده حین بهره برداری بر مبنای سری استانداردهای ملی 8987 و استاندارد ملی 11389 و سری استانداردهای ملی 14238 " نیست .
منبع:www.isiri.org